T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Şarkikaraağaç Dr.Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü
Isparta Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Radyoloji

Güncelleme Tarihi: 18/10/2018

.GÖREVİN KAPSAMI :
Hastaların radyolojik kayıt ve işlemlerini hastane otomasyon sistemi üzerinden yürütmek ve raporlamak.

3. YETKİ SORUMLULUK GÖREV LİSTESİ
1. Radyolojik tetkik için gelen hastaların kayıtlarını yapmak.
2. Radyolojik tetkik randevularını vermek.
3. Hekim tarafından verilen raporları yazmak 4. Tetkiklerde kullanılan ilaçları bilgisayara işlemek.
5. İstatistik kayıtlarını tutmak.