T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Şarkikaraağaç Dr.Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü
Isparta Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Birim Görev ve Sorumlulukları

Güncelleme Tarihi: 19/11/2020

Mutemetlik Birimi


  1. Tüm Personelin maaş kıdem ve ek ödeme ile ilgili evrakları hazırlamak.
  2. Personel bordrolarını hazırlayarak mevcut otomasyon sistemine girmek.
  3. Personele ait sosyal güvencelerinin takibi ve web ortamında S.G.K ya bildirmek.
  4. Diğer vergi ve harçları hesaplayarak ödenmesini sağlamak.