Isparta Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü
Isparta Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2018 Hizmet İçi Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 19/10/2018


3.2018 Hizmet İçi Eğitim Planı.xlsx
EĞİTİMİNEĞİTİMİN AMAÇ ve HEDEFLERİEĞİTİMİN KONUSU ve ALT KONUSUHEDEF KATILIMCI GRUBUKATILIMCI SAYISIEĞİTİMCİ ADI SOYADIEĞİTİM ETKİNLİĞİNİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
TARİHİSAATİYERİSÜRESİYÖNTEMİAŞAMALARI (İleri,Temel,Pratik)MATERYALLERİ
01.02.2018 - 31.02.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi hususundda farkındalığın artırılmasıEnfeksiyonların Kontrolü ve ÖnlenmesiTüm Personel128Nilüfer BAŞ Enfeksiyon Kontrol Hemşiresio Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko VideooHastane enfeksiyonları ve önemio Anket
o Hastane Enfeksiyonları-nın gelişmemesioİzolasyon uygulamaları ve kullanılan figürler
oSterilizasyon ve dezenfeksiyon
oEl Hijyeni
01.01.2018 - 31.01.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Hasta güvenliği açısın-dan panik değer bildirim-lerinin takibinin sağlan-masıdırSağlıkta Kalite Standartları Eğitimio Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko VideooPanik Değer ve BildirimiLaboratuar Tekn.7M.Çetin ERDOĞAN Lab.Sor.Tek.o Anket
o Preanalitik Hata Kaynak-ları ve Laboratuvar Süreçle-ri ile ilgili çalışanlarda far-kındalığı artırmak. Preanalitik hata oranını azaltmak.oPreanalitik Hata Kaynakları ve Laboratuvar SüreçleriTüm Sağlık Personeli98
01.02.2018 - 31.02.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Hasta Güvenliği ve Bilgi Güvenliğiaçısından hasta dosyası ve tıbbi ka-yıtların önemi ve hasta dosyasının doğru hazırlanmasınının kavratılması.Sağlıkta Kalite Standartları Eğitimio Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko VideooHasta Dosyası HazırlamaTüm Personel128Ahmet ÇELİK Kalite Yön. Direk.o Anket
oTıbbi Cihaz Güvenliği
oTıbbi Kayıtlar ve Önemi
o
o Tıbbi Cihaz Güvenliğinın sağlanmsıo
o
01.02.2018 - 29.02.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi hususundda farkındalığın artırılmasıTemizlik EğitimiTüm Personel128Nilüfer BAŞ Enfeksiyon Kontrol Hemşiresio Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko VideooHastane Temizliğio Anket
oBölüm Bazlı Temizlik
o Hastane Temizliğinin belirlenen plan ve kurallar doğrultusunda uygulan-ması ve denetiminin sağlanmsı.oAtık Eğitimleri
oTehlikeli atık maddeler
o
o
01.02.2018 - 29.02.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Çalışan Hakları, Güvenliği ve mobbing hususlarında farkındalığın artırılması.Çalışan HaklarıTüm Personel128Ali TOSUN Hasta ve Çalışan Güvenliği Sorumlu Hemşireo Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko VideooBeyaz Kodo Anket
oÇalışan Hakları Genelgesi
oMobbing Ve Personelin motivasyonu
01.02.2018 - 29.02.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Çalışanlarımızda Kişiler Arası İletişim,Psikolojik ve sosyal yönden bireysel gelişim ve takım ruhu içerisinde çalışma kültürünün geliştirilmesi.Kişiler Arası İletişim ve Gelişim EğitimleriTüm Personel128Asiye DEMİRELLİ Hasta İletişim Birim Sorumlusuo Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko VideooEmpatio Anket
oİletişim
oÖfke Kontrolü
oZor İnsanla Başa Çıkma
oGenel Hasta Psikolojisi ve Davranışı
oGörgü kuralları
oGrup, ekip ve takım çalışmalarına yönelik eğit.
oStres Yönetimi
oTükenmişlik Sendromu
01.02.2018 - 29.02.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Doğru Örnek Alımı ve Transferinin sağlanması.Hasta GüvenliğiTüm Sağlık Personeli98Rahime DURGUT Laboratuar Teknisyeni HBTC Hastane Sorumlusuo Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko Videoo Doğru HBTC Kullanımı, Bakımı,Temizliğinin sağlanması.oÖrnek Alımı ve Transferio Anket
oHBTC Kullanımı,Bakımı,Temizliği
01.02.2018- 29.02.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Sağlık Hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulu-nan fertlerin hak ve sorum-luluklarının çalışanlarımız-ca benimsenmesiHasta Hakları EğitimiTüm Personel128Asiye DEMİRELLİ Hasta İletişim Birim Sorumlusuo Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko VideooHasta Hakları ve Sorumluluklarıo Anket
oHasta Memnuniyeti
oEtik ve Hasta Hakları
oHasta Mahramiyeti
01.02.2018 - 29.02.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Çalışan ve Hasta Bilgi Güvenliği konusunda hukuki sorumluluklarımız hakkında bilinçlenlenmek.Bilgi GüvenliğiTüm Personel128Ahmet ÇELİK Kalite Yönetim Direktörüo Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko VideooÇalışan ve Hasta Bilgi Güvenliğio Anket
o
o
01.02.2018 - 29.02.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi hususundda farkındalığın artırılmasıDiyaliz Ünitesi BakımıDiyaliz Personeli6Nilüfer BAŞ Enfeksiyon Kontrol Hemşiresio Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko VideooDiyaliz Ünitesi enfeksiyonları diğero Anket
o Hastane Enfeksiyonları-nın gelişmemesio
o
01.03.2018 - 31.03.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Sağlık hizmetlerimizin sunumu sırasında hastala-rımıza zarar verilmesini ön-lemek,daha güvenli bir te-davi ortamı oluşturmak amacı ile tüm hastane personeli tarafından alınması gereken önlemlerin yerine uygun şekilde yerine getirilmesiHasta GüvenliğiAli TOSUN Hasta ve Çalışan Güvenliği Sorumlu Hemşireo Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko Videooİlaç güvenliğiTüm Sağlık Personeli98o Anket
oGüvenli Cerrahi Uygulamaları
oSözel İstem Uygulaması
oHasta TransferiTüm Personel128
oHasta Düşmeleri
oHasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması
oMavi Kod
o Transfüzyon süreci gü-venliğini sağlamaya yöne-lik belirlenen yöntemlerin uygulnması hususunda farkındalık oluşturmak.oPembe Kod
oTransfüzyon GüvenliğiTüm Sağlık Personeli98Adem Yıldırım Transfüzyon Güv. Sor. Lab. Tekn.
01.03.2018 - 31.03.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Laboratuar kaynaklı enfeksiyonları önlemekEnfeksiyonların Kontrolü ve ÖnlenmesiLaboratuar Personeli7Nilüfer BAŞ Enfeksiyon Kontrol Hemşiresio Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko VideooLaboratuar Enfeksiyon Kontrol Önlemlerio Anket
01.03.2018 - 31.03.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo SlaytSağlıkta Kalite Standartları Eğitimio Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko Videoo Laboratuvarda doğru sonuç vermek,hasta ve çalışan güvenliğini sağlamakoİç kalite Kontrol Süreci Hakkında EğitimLaboratuar Personeli7Çetin ERDOĞAN Lab.Sor.Tekn.o Anket
o SKS çerçevesinde çalışanlara yol gösterici olması amacıyla hazırlanan dokümnların önemi hazırlanması ve revizyonu hakkında çalışanlarda farkındalık oluşturmak.oHazırlanan Doküman ve Revizyonla İlgili EğitimBölüm Sorumluları Bölüm Kalite Sorumluları25Ahmet ÇELİK Kalite Yön. Direk.
o
o
o
o
01.03.2018 - 31.03.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Hastanemizde Ölçme kültürünü oluşturarak kalitenin sürekli
geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
Gösterge Yönetimi EğitimiBölüm Sorumluları Bölüm Kalite Sorumluları25Ahmet ÇELİK Kalite Yön. Direktörüo Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko VideooGösterge Yönetimio Anket
01.03.2018 - 31.03.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Hastanemizde doğru numune hazırlığı red ve kabul, doğru malzeme ve cihaz kullanımını sağlamak.
Laboratuar HizmetleriLaboratuar Personeli7M.Çetin ERDOĞAN Laboratuvar Sor.Teknisyenio Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko VideooNumune hazırlığı red ve kabul eğitimleri Malzeme ve cihaz kullanımıo Anket
01.03.2018 - 31.03.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Hastanede karşılaşılacak deprem, sel gibi doğal afetler ya da yangın, patlama, acil tıbbi müdahale ihtiyaç gibi acil durumlarda insanların ve fiziksel unsurların zarar görmemesi ya da görecekleri zararın en alt düzeye düşürülmesi
Acil Durum ve Afet YönetimiTüm Personel128Süleyman OĞUZHANo Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko VideooKrize Müdahaleo Anket
oYangın söndürücülerin kullanım
o Tatbikato Gözlem
oYOTA Çalışmaları
oHAP YÖNETMELİĞİ
01.04.2018 - 30.04.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Hastanemizde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik
şartlarının iyileştirilmesi için çalışanların farkındalığını artırmak
İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği EğitimiTüm Personel128Ümit Memiş ALTANo Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko Videooİş Emniyeti ve Sağlık Tedbirlerio Anket
oRisk Yönetimi
oSağlık Kurumlarında Ergonomi
oTehlikeli Maddeler ve Kullanılan Simgeler
oLaboratuar Güvenliği