T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Şarkikaraağaç Dr.Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü
Isparta Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Güvenliği Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 19/10/2018


5.2018 Hasta Güvenliği ğitim Planı.xlsx
 
T.C.Sağlık Bakanlığı
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü
Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi
HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİM PLANI
Doküman Kodu :KY.PL.04Yürürlük Tarihi :01.01.2018Revizyon Tarihi :Revizyon No:00Sayfa No:00
EĞİTİM PROGRAMI İÇİN İRTİBAT KURULACAK KİŞİBİRİM ADI :Hasta Güvenliği Komitesi
ADI SOYADI :Asiye DEMİRELLİTELEFON :0246-411-4528
PROGRAM YILI :2018FAX :0246-411-2026
EMAİL :asiyedemire83@hotmail.com
EĞİTİMİNEĞİTİMİN AMAÇ ve HEDEFLERİEĞİTİMİN KONUSU ve ALT KONUSUHEDEF KATILIMCI GRUBUKATILIMCI SAYISIEĞİTİMCİ ADI SOYADIEĞİTİM ETKİNLİĞİNİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
TARİHİSAATİYERİSÜRESİYÖNTEMİAŞAMALARI (İleri,Temel,Pratik)MATERYALLERİ
01.02.2018 - 28.02.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi hususundda farkındalığın artırılmasıEnfeksiyonların Kontrolü ve ÖnlenmesiTüm Personel128Nilüfer BAŞ Enfeksiyon Kontrol Hemşiresio Soru Cevap
oHastane enfeksiyonları ve önemi
o Hastane Enfeksiyonları-nın gelişmemesioİzolasyon uygulamaları ve kullanılan figürler
o Hastane Temizliğinin belirlenen plan ve kurallar doğrultusunda uygulan-ması ve denetiminin sağlanmsı.oSterilizasyon ve dezenfeksiyon
oEl Hijyeni
o Görsel Anlatımo Pratiko VideooHastane Temizliğio Anket
oBölüm Bazlı Temizlik
oAtık Eğitimleri
oTehlikeli atık maddeler
oDiyaliz Ünitesi enfeksiyonları diğerDiyaliz Personeli6
01.04.2018 - 30.04.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto İzalasyon Uygulamaları ve Kullanımları konusunda çalışanlarda farkındalık oluşturmak.Enfeksiyonların Kontrolü ve ÖnlenmesiTüm Sağlık Personeli98
o Görsel Anlatımo Pratiko Videooİzalasyon Uygulamaları ve Kullanımları
01.01.2018 - 31.01.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Hasta güvenliği açısın-dan panik değer bildirim-lerinin takibinin sağlan-masıdırLaboratuvarda Hasta Güvenliğio Soru Cevap
oPanik Değer ve BildirimiLaboratuar Tekn.7M.Çetin ERDOĞAN Lab.Sor.Tek.
o Preanalitik Hata Kaynak-ları ve Laboratuvar Süreçle-ri ile ilgili çalışanlarda far-kındalığı artırmak. Preanalitik hata oranını azaltmak.oPreanalitik Hata Kaynakları ve Laboratuvar SüreçleriTüm Sağlık Personeli98
o Anket
o Görsel Anlatımo Pratiko Video
o Doğru Örnek Alımı ve Transferinin sağlanması.Asım KABLAN Laboratuar Teknisyeni HBTC Hastane Sorumlusu
o Doğru HBTC Kullanımı, Bakımı,Temizliğinin sağlanması.oÖrnek Alımı ve Transferi
oHBTC Kullanımı,Bakımı,Temizliği
o Tıbbi Cihaz Güvenliğinın sağlanmsıTıbbi Cihaz GüvenliğiTüm Personel128Ahmet ÇELİK Kalite Direk.
01.03.2018 - 31.03.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatım o Görsel Anlatımo Temelo Slayto Laboratuar kaynaklı enfeksiyonları önlemekoLaboratuar Enfeksiyon Kontrol ÖnlemleriLaboratuar Personeli7Nilüfer BAŞ Enfeksiyon Kontrol Hemşiresio Soru Cevap o Anket
o Pratiko Videoo Hastanemizde doğru numune hazırlığı red ve kabul, doğru malzeme ve cihaz kullanımını sağlamak.
oNumune hazırlığı red ve kabul eğitimleri Malzeme ve cihaz kullanımıM.Çetin ERDOĞAN Laboratuvar Sor.Teknisyeni
o Laboratuvarda doğru sonuç vermek,hasta ve çalışan güvenliğini sağlamakoİç kalite Kontrol Süreci Hakkında Eğitim
01.02.2018 - 28.02.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Hasta Güvenliği ve Bilgi Güvenliğiaçısından hasta dosyası ve tıbbi kayıtların önemi ve hasta dosyasının doğru hazırlanmasınının kavratılması.Hasta Bilgilerinin ve Kayıtlarının GüvenliğiTüm Personel128Ahmet ÇELİK Kalite Yönetim Direktörüo Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko VideooHasta Dosyası Hazırlamao Anket
oTıbbi Kayıtlar ve Önemi
o
o
o Çalışan ve Hasta Bilgi Güvenliği konusunda hukuki sorumluluklarımız hakkında bilinçlenlenmek.Bilgi Güvenliği
oÇalışan ve Hasta Bilgi Güvenliği
oHastane Bilgi Yönetim SistemiTurkay DORU Bilgi İşlem Srumlusu
01.05.2018 - 31.05.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Hastanemizde ilacın dahil olduğu tüm süreçlerin etkin yönetimi ve uygulamaya dair işlemlerle ilgili olarak çalışanlarda farkındalığı artırmakİlaç Güvenliği
oGüvenli İlaç YönetimiTüm Personel128Uzman Dr. Özden GÖKDEMİR Farmakovijilans Sorumlusu
o Görsel Anlatımo Pratiko Videooİlaçlarda Advers Etki Bildirim
oAkılcı İlaç ve Antibiyotik Kullanımı
oTıbbi sarf Malzemelrinde Beklenmeyen Etkilerin ve hatalı ürünlerin Takip EdilmesiElçin DEMİRTAŞ Metaryovijilans Sorumlusu
oİlaçların güvenli transferi
ve tehlikeli ilaç kırılmalarına müdahale
İlaç Transferi Sor. Personel30Ayşe KORAL Eczane Sorumlusu
oSoğuk Zincire Tabi İlaçların YönetimiTüm Sağlık Personeli98
oİlaç İstemleriBölüm Sorumluları30
01.02.2018- 29.02.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Sağlık Hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulu-nan fertlerin hak ve sorum-luluklarının çalışanlarımız-ca benimsenmesiHasta Hakları EğitimiTüm Personel128Asiye DEMİRELLİ Hasta İletişim Birim Sorumlusuo Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko VideooHasta Hakları ve Sorumluluklarıo Anket
oHasta Memnuniyeti
oEtik ve Hasta Hakları
oHasta Mahramiyeti
01.03.2018 - 31.03.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Sağlık hizmetlerimizin sunumu sırasında hastala-rımıza zarar verilmesini ön-lemek,daha güvenli bir te-davi ortamı oluşturmak amacı ile tüm hastane personeli tarafından alınması gereken önlemlerin yerine uygun şekilde yerine getirilmesiHasta GüvenliğiAli TOSUN Hasta ve Çalışan Güvenliği Sorumlu Hemşireo Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko Videooİlaç güvenliğiTüm Sağlık Personeli98o Anket
oGüvenli Cerrahi Uygulamaları
oSözel İstem Uygulaması
oHasta TransferiTüm Personel128
oHasta Düşmeleri
oHasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması
o Transfüzyon süreci gü-venliğini sağlamaya yöne-lik belirlenen yöntemlerin uygulnması hususunda farkındalık oluşturmak. o Hasta ve hasta yakınlarının radyosyondan korunması
oMavi Kod
oPembe Kod
oTransfüzyon GüvenliğiTüm Sağlık Personeli98Adem Yıldırım Transfüzyon Güv. Sor. Lab. Tekn.
oRadyasyon GüvenliğiRadyoloji Birim Sorumlusu
01.02.2018 - 29.02.201815:00 16:00Eğitim Salonu1 Saato Düz Anlatımo Temelo Slayto Çalışanlarımızda Kişiler Arası İletişim,Psikolojik ve sosyal yönden bireysel gelişim ve takım ruhu içerisinde çalışma kültürünün geliştirilmesi.Kişiler Arası İletişim ve Gelişim EğitimleriTüm Personel128Asiye DEMİRELLİ Hasta İletişim Birim Sorumlusuo Soru Cevap
o Görsel Anlatımo Pratiko VideooEmpatio Anket
oİletişim
oÖfke Kontrolü
oZor İnsanla Başa Çıkma
oGenel Hasta Psikolojisi ve Davranışı
oGörgü kuralları
oGrup, ekip ve takım çalışmalarına yönelik eğit.
oStres Yönetimi
oTükenmişlik Sendromu