T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Şarkikaraağaç Dr.Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü
Isparta Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Ziyaret Kuralları

Güncelleme Tarihi: 12/12/2018

SARKIKARAAGAÇ DR. SADETTIN BILGIÇ DEVLET HASTANESI

 1. Amaç : Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet  Hastanesinden hizmet alan hastalarımızın hastanemizde konuk olarak kaldıkları süre içerisinde, asgari, rahat, huzur ve güven içinde bulunmalarını ve  Hastanemizde yapılan hasta ziyaretlerinin kuralları konusunda hasta yakınlarının bilgilendirilmesini sağlama amacını güder.

 2. Kapsam:Hastanemizde hizmet veren tüm klinikleri  kapsar.

 1. Sorumlular:

 • Klinik Hemşiresi
 • Güvenlik Görevlileri.
 • Sorumlu Hemşire
 • Karşılama Yönlendirme Elamanları

 1. Tanımlar ve Kısaltmalar :

 2. Faaliyet Akışı:

Hasta ziyareti usullüne uygun olarak yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar.Ziyaretçilerin hastane ziyaret kurallarına uyması; tedavilerin aksamaması, hasta mahremiyeti ve servisin temiz tutulabilmesi açısından son derece önemlidir.

 • Hastanemizde kliniklerde tedavi gören hastalarımızın ziyaretleri her gün 12:30-13:30 ve 18:30 - 19:30 saatleri arasında 15 dakikalık süre ile yapılır.

 • Hasta ziyareti esaslarına uyulması kontrolü servis çalışanları ve güvenlik görevlisi tarafından yapılır.

 • Doktorun izin vermediği özel durumlarda (bulaşıcı hastalığı olan hastalar, bağışıklık sistemi bozuk olan hastalar) hasta ziyareti için ısrar edilmemelidir.

 • Hasta ziyaretlerine 10 yaşından küçük çocuklar getirilmemelidir.

 • Hastaya dışarıdan yiyecek getirilmemelidir.

 • Ziyarete gelirken kitap, dergi, gazete, hijyenik bakım ürünleri dışında hediye getirilmemelidir.

 • Hastanede sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanılması yasaktır.

 • Ziyaret sırasında diğer hastaları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşulmamalı, hasta yataklarına oturulmamalı, hasta mahremiyetine saygı gösterilmeli ve koridorlarda gürültü yapılmamalıdır.

 • Ziyaret süresince çalışan personelin uyarılarına uyulmalı, ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeden hasta odaları terk edilmelidir.

 • İkiden fazla ziyaretçiye sırayla izin verilecektir.