Hastanemiz


Ş.KARAAĞAÇ DR.SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ TARİHÇESİ

  • Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi, 1953 Yılında devlet hastanesi olarak tescil edilerek 35 yatakla hizmet vermeye başlamıştır.

  • 1984 yılında yeni ek bina yapılarak hastanemiz 2500 m2 kapalı alana kavuşmuştur.

  • 2009 Yılında standart yatak sayısı 50 yatak olarak tescil edilmiştir.

  • 2009 yılında temeli atılan yeni hizmet binamız 16 Eylül 2012 tarihinde 35 yatak kapasitesi ile hizmete girmiştir.

  • Yeni hizmet binamıza hemşerimiz, eski milletvekili ve bakanlarımızdan Dr. Sadettin Bilgiç’in ismi verilmiştir

  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 23 Kasım 2012 tarih ve 3706 yazısıyla hastanemiz Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi adını almış ve 40 yatak kapasite ile tescili yapılmıştır.

                                          

  • Hastanemiz Modern ve ergonomik yapıya sahip yeni hizmet binasıyla Nisan 2017 yılından itibaren  50 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye devam etmektedir.