Sadettin Bilgiç Kimdir

                                                       

   


           
Sadettin Bilgiç   
( 23.12.1920-20.04.2012)

        23 Aralık 1920 tarihinde Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde doğdu. İlkokulu Isparta'da bitirdi. Ortaokul ve liseyi parasız yatılı okudu. 1939 yılında Kayseri Lisesi'nden mezun oldu. 1947 yılında İstanbul Üniversitesi Tip Fakültesi'ni bitirdi. 1957 yılına kadar pratisyen hekim olarak yurdun çeşitli il ve ilçelerinde görev yaptı. 1957 yılında Ankara Numune Hastanesi'nde genel cerrahi asistanlığına başladı. 1961 Nisan ayında genel cerrah oldu. 

          Ayni yıl yapılan genel seçimlerde Adalet Partisi'nden Isparta milletvekili seçildi. 1962'de Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi. 10 Haziran 1964'te Adalet Partisi Genel Başkan Vekilliğine seçilip, 29-30 Kaşım 1964'teki Büyük Kongre'ye kadar bu görevde kaldı. 1965 seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçildi. 3 Nisan 1967'de I. DEMIREL Hükümetinde Ulaştırma Bakanlığı’na getirildi. 1969 Genel Seçimlerinde tekrar İstanbul Milletvekili seçildi. 1970 Haziran ayında bir gurup arkadaşı ile birlikte Adalet Partisi'nden ihraç edildi. Ayni yılın Aralık ayında Demokratik Parti'yi kurdu. 1973 seçimlerinde Demokratik Parti'den İstanbul Milletvekili seçildi. 30 Mart 1975 tarihinde Demokratik Parti'den ayrıldı. 1976 yılı Haziran’ında Adalet Partisi'ne geri döndü ve genel başkan yardımcısı seçildi. 1977 seçimlerinde yine İstanbul milletvekili seçildi. 21 Temmuz 1977 tarihinde kurulan V. DEMIREL Hükümeti'nde Milli Savunma Bakanlığı’na getirildi. 18 Ekim 1977'de bakanlıktan istifa ederek ayrıldı.

          12 Eylül 1980 tarihine kadar AP genel başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 1982 Anayasası ile 10 yıl siyasi hayati yasaklandı. 1983 Haziran ayinin başından Eylül sonuna kadar Çanakkale Cephesi Zincirbozan askeri tesislerinde ikamete mecbur edildi. 1987 Anayasa Referandumu ile siyasi hakki iade edildi.

         1988'de Doğru Yol Partisi Genel Kongresi'nde Genel İdare Kurulu'na seçildi. 1990'daki kongreye kadar bu görevde kaldı. 1992'de AP Büyük Kongresi'nde Adalet Partisi'nin açılamaması üzerine fiili politika hayatına son verdi.

20 Nisan 2012 talihinde İstanbul’da vefat etti. 

ESERI:
Dr. Sadettin Bilgiç Hatıralar 
Sadettin Bilgiç 
Boğaziçi Yayınları / Hatıra Serisi 

Dr. Sadettin Bilgiç, bilhassa 27 Mayıs sonrasının buhranlı günlerinde Türk politika hayatında büyük rol oynamış bir insandır. Zaten 27 Mayıs buhranını, ondan az olmayan diğer buhranlar 12 Mart ve 12 Eylül hareketleri de takip etmiştir. Bütün bu çalkantılarda Dr. Sadettin Bilgiç hadiselerin tam ortasında ve bir çok kere de sorumlu Bakan olarak üzerinde bulunmuştur. Bu bakımdan bu hatıralar sadece Türk siyasi hayatinin bir kanadının değil bütünün panoramasıdır. Ayrıca yetişmesi ve memleketi hakkında verdiği bilgiler de bugünkü nesillere "Dünü ve dünün şartlarını en ibretli bir tarzda vermektedir. Hastanemize büyük katkılarından dolay ı da hastanemize adi verilmiştir.