SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi iletişim Rehberi
18 Ekim 2018


İLETİŞİM

Adres:Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi
32260, Çünür, Isparta
(Ulaşım Haritası)
Telefon:0 (246) 211 2000
Faks:0 (246) 211 2830 - 211 2832
E-Posta:Başhekimlik - Halkla İlişkiler - Kalite Yönetim
Başhekimlik
Başhekim Sekreterliği2176
Dekan Sekreterliği2176
Başhekim Yardımcıları Sekreterliği9160 - 2998
Hastane Müdürü Sekreterliği2822
Hastane Müdür Yardımcısı Sekreterliği9160
Dahiliye Polikliniği
Sekreterlik9189 - 9198
Endoktrin-Diabet-Obezite9015
Hematoloji9016
Diyabet Eğitim9017
Ultrason9018
Romotoloji9027
Gastroentroloji9028
Nefroloji9026
Endokrin-Tiroid9025
Geriatri9022
Kadın Doğum Polikliniği
Sekreterlik9190 - 9183
USG9029
USG 29030
Kadın Doğum 19042
Kadın Doğum 29040
Genel Cer. - Çocuk Cer. - Plastik Cer. - Göğüs Cer. Polikliniği
Sekreterlik (Genel Cerrahi)9191
Plastik Cerrahi Poliklinik9056
Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Muayene Odas9050
Kolorektal Cerrahisi9051
Diyabet Ayak-Kronik Yara Bakım9054
Göğüs Cerrahi Poliklinik9053
Çocuk Cerrahi Poliklinik 19043
Çocuk Cerrahi Öğretim Üyesi Muayene Odası9044
Genel Cerrahi 19045
Genel Cerrahi Lokal Odası2734
Meme-Endoktrin Cerrahisi9048
Karaciğer-Safra Yolları9049
Sekreterlik (Plastik Cerrahi)9182
KBB - Anestezi - Ağrı Polikliniği
Sekreterlik (Algoloji-Anestezi) 9157
Pansuman Mikroskopi9001
KBB 19002
KBB 29003
Endoskopi9004
Yenidoğan Odyoloji9005
KBB Lokal2734
Yetişkin Odyoloji9006
KBB Lokal Doktor Odası2733
Odyoloji Uzman Odası9007
Alerji Ünitesi9008
Odyoloji Bera - OAE9009 - 9010
BERA9011
Algoloji9013
Anestezi9014
Sekreterlik (KBB)9188
Algoloji Bilim Dalı Doktor Odası9187
Üroloji - Ortopedi - Spor Hek. - Aile Hek. Polikliniği
Sekreterlik9192 - 9177
Üroloji 19057
Üroloji 39061
Ultrason9059
Üroloji 29060
Androloji9062
Spor Hekimliği9067
Üroloji Doktor Muayene Odası9057
Ortopedi 19070
Ortopedi 29069
Aile Hekimliği Öğretim Üyesi Muayene Odası9023
Nöroloji - FTR Polikliniği
Sekreterlik (FTR)9193
Nöroloji 19071
Nöroloji 29072
EMG9073
EEG9076
Nöroloji Öğretim Üyesi9077
FTR 19084
FTR 29083
FTR Poliklinik9082
Uyku EEG9080
Fizik Tedavi Ünitesi2742
FTR Ultrason9079
FTR EMG9078
Sekreterlik (Nöroloji)9176
Göz Hastalıkları - Beyin Cer. Polikliniği
Sekreterlik9194
Beyin Cerrahi Polikliniği9085
Beyin Cerrahi Öğretim Üyesi Muayene Odası9091
Göz 19097
Göz 29095
Göz 39087
Anjiyo OST9089
Lazer9090
Kontaklens9092
Görme Alanı9093
Ultrason Pakimetre9094
Ölçüm Odası9098
Çocuk Hastalıkları Polikliniği
Sekreterlik9195 - 9174
Tartı Odası9099
Genel Pediatri9100
Pediatrik Hematoloji - Onkoloji9101
Pediatrik Endokrin 19102
Sağlam Çocuk9104
Konsültasyon9106
Pediatri Doktor Odası9107
Pediatrik Romatoloji9108
Pediatrik Nefroloji9110
Pediatrik Gastroentroloji9109
Pediatrik Enfeksiyon Uzman Doktor Odası9111
Pediatrik Enfeksiyon9112
Dermatoloji - Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği
Sekreterlik (Dermatoloji)9196
Enfeksiyon Polikliniği 19113
Enfeksiyon Polikliniği 29114
Enfeksiyon Öğretim Üyesi Muayene Odası9115
Dermatoalerji Ünitesi9116
Cerrahi Hasta Hazırlık9117
Cerrahi Müdahale9118
Dermatoloji Öğretim Üyesi Muayene Odası 29119
WOOD İnceleme9120
Dermatoloji Öğretim Üyesi Muayene Odası 19121
Dermatoskopi Ünitesi9122
Mikoloji Ünitesi9123
PUVA2868-2869
Dermatoloji 19126
Dermatoloji 29125
Dermatoloji 39124
Sekreterlik (Enfeksiyon)9173
Kozmetoloji Ünitesi9117
Göğüs Hastalıkları - Çocuk Psikiyatrisi - Psikiyatri Polikliniği
Sekreterlik (Çocuk Psikiyatri-Göğüs Hastalıkları)9131 - 9197
Göğüs 19127
Göğüs 29128
Göğüs Öğretim Üyesi Muayene Odası9129
Göğüs Hastalıkları Özel9130
Alerji9131
Sigara Bırakma Polikliniği9132
Psikiyatri 39135
Çocuk Psikiyatrisi Test Odası9136
Çocuk Psikiyatrisi9137
Psikolog9178
Psikiyatri 19140
Psikiyatri 29139
Sekreterlik (Psikiyatri)9172
Psikiyatri Öğretim Üyesi Muayene Odası9138
SFT9128
Onkoloji - Radyasyon Onkolojisi Polikliniği
Radyasyon Onkolojisi Sekreterlik9543
Radyasyon Onkolojisi Poliklinik 19532
Radyasyon Onkolojisi Poliklinik 29541
Radyasyon Onkolojisi Tedavi Planlama Odası9540
Radyasyon Onkolojisi Teknisyen Odası9566-9567
Onkoloji Sekreterlik (Medikal Onkoloji)2947
Kanser Kayıt Odası2923
Kemoterapi Odası2943-2946
Onkoloji Arşiv2925
Onkoloji Poliklinik 12776
Onkoloji Poliklinik 22928
KVC - Kardiyoloji Polikliniği
Sekreterlik9147
Kardiyoloji Doktor Odası9141
EKO9143
TILT9145
Holter-Efor9146
KVC Doktor Odası9154
Vasküler Laboratuvarı (Öğretim Üyesi)9152
Öğretim Üyesi Muayene Odası9149
EKG9148
Anabilim Dalı Sekreterlikleri
Dahiliye - KBB - Radyoloji9355
Ortopedi - Göz - Plastik Cerrahi - Spor Hek. - Göğüs Cer.9356
Nöroloji - FTR - Üroloji - Nükleer Tıp - Genetik - Aile Hek.9357
Genel Cer. - Beyin Cer. - Çocuk Has. - Patoloji - Çocuk Cer.9358
Dermatoloji - Enfeksiyon Has. - Göğüs Has. - Psikiyatri9359
Çocuk Psikiyatrisi - KVC-Kardiyoloji - Kadın Doğum9359
Radyasyon Onkolojisi9543
Onkoloji2947
Servisler
Kadın Doğum Servisi Sekreterlik2160
Kadın Doğum Servisi Hemşire Odası2159
Kadın Doğum Servisi Doktor Odası2162
Çocuk Hastalıkları Servisi Sekreterlik2260
Çocuk Hastalıkları Servisi Hemşire Odası2259
Çocuk Hastalıkları Servisi Doktor Odası2255
Kroner Yoğun Bakım2285
Kroner Yoğun Bakım Doktor Odası2214
Anjiyo Servisi2205
Anjiyo Servisi Sekreter Deski2215
Çocuk Cerrahisi Servisi Sekreterlik2260
Çocuk Cerrahisi Servisi Hemşire Odası2259
Çocuk Cerrahisi Servisi Doktor Odası2268
Genel Cerrahi Servisi Sekreterlik2236
Genel Cerrahi Servisi Hemşire Odası2237
Genel Cerrahi Servisi Doktor Odası2224
Ortopedi Servisi Sekreterlik2336
Ortopedi Servisi Hemşire Odası2337
Ortopedi Servisi Doktor Odası2325
Göğüs Cerrahisi Servisi Sekreterlik2336
Göğüs Cerrahisi Servisi Hemşire Odası2337
Göğüs Cerrahisi Servisi Doktor Odası2350
KBB Servisi Sekreterlik2360
KBB Servisi Hemşire Odası2359
KBB Servisi Doktor Odası2355
Kardiyoloji Servisi Sekreterlik2300
Kardiyoloji Servisi Hemşire Odası2317
Kardiyoloji Servisi Doktor Odası2316
Göz Servisi Sekreterlik2360
Göz Servisi Hemşire Odası2359
Göz Servisi Doktor Odası2362-2369
Göğüs Hastalıkları Servisi Sekreterlik2436
Göğüs Hastalıkları Servisi Hemşire Odası2437
Göğüs Hastalıkları Servisi Doktor Odası2451
Kalp Damar Cerrahisi Servisi Sekreterlik2400
Kalp Damar Cerrahisi Servisi Hemşire Odası2417
Kalp Damar Cerrahisi Servisi Doktor Odası-
Beyin Cerrahi Servisi Sekreterlik2436
Beyin Cerrahi Servisi Hemşire Odası2437
Beyin Cerrahi Servisi Doktor Odası2425 - 2426
Uyku Laboratuvarı2443
Üroloji Servisi Sekreterlik2460
Üroloji Servisi Hemşire Odası2461
Üroloji Servisi Doktor Odası2456
Psikiyatri Servisi Sekreterlik2471
Psikiyatri Servisi Hemşire Odası2471
Psikiyatri Servisi Doktor Odası2453-2469
FTR Servisi Sekreterlik 1.Kat9526
FTR Servisi Hemşire Odası 1.Kat9527
FTR Servisi Doktor Odası 1.Kat9522
Nöroloji Servisi Sekreterlik2536
Nöroloji Servisi Hemşire Odası2537
Nöroloji Servisi Doktor Odası2525
Nöroloji Servisi Yoğun Bakım2540
Enfeksiyon Servisi Sekreterlik2560
Enfeksiyon Servisi Hemşire Odası2561
Enfeksiyon Servisi Doktor Odası2564
Plastik Cerrahi Servisi Sekreterlik2436
Plastik Cerrahi Servisi Hemşire Odası2425
Plastik Cerrahi Servisi Doktor Odası2437
Cildiye Servisi Sekreterlik2560
Cildiye Servisi Hemşire Odası2561
Cildiye Servisi Doktor Odası2554
Onkoloji Servisi (5. Kat) Sekreterlik2500
Onkoloji Servisi (5. Kat) Hemşire Odası2517
Onkoloji Servisi (5. Kat) Doktor Odası2516
Onkoloji Servisi (6. Kat) Sekreterlik2600
Onkoloji Servisi (6. Kat) Hemşire Odası2617
Onkoloji Servisi (6. Kat) Doktor Odası2616
Dahiliye A Servisi Sekreterlik2637
Dahiliye A Servisi Hemşire Odası2638
Dahiliye A Servisi Doktor Odası2627 - 2628 - 2651
Dahiliye A Servisi Enf. Komite Hemşiresi2625
Dahiliye B Servisi Sekreterlik2661
Dahiliye B Servisi Hemşire Odası2659
Dahiliye B Servisi Doktor Odası2656
Dahiliye B Servisi Yoğun Bakım2665
Dahiliye B Servisi Yoğun Bakım Sek.2664
1. Kat Ana Yoğun Bakım2088 - 2089
Yoğun Bakım Sekreterlik2787 - 2084
Yenidoğan Yoğun Bakım2090 - 2091
Çocuk Yoğun Bakım2284
Anestezi Teknisyen Odası2139
Ameliyathane Sekreter2120 - 2119
Patoloji Lab. Sekreterlik9423
Patoloji Lab.9426
Patoloji Doktor Odası9422
Laboratuvar Sekreterlik9400
Biyokimya Lab.9403
Mikrobiyoloji9451
Parazitoloji9460
FTR Servisi Sekreter Deski 2.Kat9510
FTR Servisi Hemşire Odası 2.Kat9515
FTR Servisi Doktor Odası 2.Kat9502
Fizik Tedavi Ünitesi9542
İdari Birimler
Arşiv-Kardiyoloji9434
Arşiv-Psikiyatri9367
Aynıyat Saymanlığı9444-9440-9159
Basın ve Halkla İlişkiler9170-9199-9164
Berber2854
Bilgi İşlem Çağrı Merkezi (Sistem-Yazılım-Otomasyon-Teknik Servis) 9393
Biyokimya Numune Kabul9401
Biyomedikal2001
Biyomedikal Laboratuvarı (Mekanik)2965
Bütçe Plan2953
Cihaz Takip2964
Çamaşırhane2031
Çiftçi Eğitim Merkezi4690
Depo2003-2005-2028-2934-2051-2052
Dernek2850
Diyetisyen9165
Döner Sermaye Mutemetlik2845-2826
Döner Sermaye Yazı İşleri2171
Eczacı2936
Eczacılar Odası2740
Eczane2042-2044-2045-2046
Elektronik Laboratuvarı2966
Fatura İnceleme2725-2726-2715
Faturalama2776-2803-2704-2743-2804
Gıda Bürosu2048-2049
Grafik Tasarım9398-9399
Güvenlik Şefi2011
Hastane Mutemetlik2827-2828
Hastane Okulu2280
Hastane Taksi3368
Heyet Rapor Odası-Rapor Odası9180
İstatistik9380
Kafeterya2919
Kalite Yönetim9167-9171
Kan Bankası (Transfüzyon Merkezi)2730-2731
Kan Bankası Doktor Odası2723
Kanser Teyit Merkezi9377
Kurul Odası9179
Matbaa2932
Medikal Fotoğraf Stüdyosu2040
Moral Destek Birimi2800
Personel İşleri2848-2937
Psikolog9178
Satın Alma-Doğrudan Temin2837-2839
Satın Alma-İhale2835-2838
Saymanlık3283-3295-3240-3288
Sekreter Şefleri2775-2776
Sekreter Şefi Ofis9378
Senet Takip-Tahsilat2826
Sosyal Hizmet Uzmanı2720
Şoför Odası2032
Terzihane2030
Vezne9184
Vezne (Ana Vezne)2833
Yazı İşleri (Gelen-Giden Evrak)2842
Yazı İşleri (Kayıt)2847
Yıldırım Ltd.Şti. Muhasebe2034
Yıldırım Ltd. Şti.2035
Morg2054
Din Görevlisi2027