Diyaliz Birimi
13 Nisan 2022

GÖREVİN KAPSAMI : Hemodiyaliz hastalarınının her türlü bakım diyaliz işlemleri ile tetkiklerini planlamak ve değerlendirmek. 


YETKİ SORUMLULUK GÖREV LİSTESİ  

1. Hemşirelik süreci ve hasta tanılama formunu kullanarak hastanın kapsamlı değerlendirmesini yapmak, bakım gereksinimlerini planlamak, uygulamak, sonuçlarını değerlendirmek. 
2. Hasta, ilk defa diyalize giriyor ise hastayı hemodiyaliz ekibi ve diğer hastalarla tanıştırmak. İşlem ve hemodiyaliz merkezi hakkında bilgi vermek. Hemodiyalizin komplikasyonları, belirtileri yönünden bilgilendirmek. 
3. Hasta ve yakınlarını hemodiyaliz işlemi, süresi, randevu saati konularında bilgilendirmek. 
4. Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ile eğitim ve gözlemlere ilişkin verileri hemşire gözlem formuna kaydetmek, nöbet/vardiya değişimlerinde yazılı ve sözel olarak teslim etmek. 
5. Hemşirelik hizmetleri ile ilgili sorun ve gereksinimleri sorumlu hemşiresine bildirmek.
6. Hemşirelik ve hemodiyaliz hemşireliği alanında araştırmalar yapma ve yapılan araştırmalara katılmak. 
7. Hastayı üniteye kabul etmek. Üniteye uyumunu sağlamak. 
8. Hasta ile ilgili acil durumları saptayarak uygun şekilde girişimde bulunmak, kayıt etmek. Acil için gerekli olan malzemelerin daima yeterli kullanıma hazır tutulmasını sağlamak.
9. Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı bilgilendirmek, işlem sırasında destek olmak, işlem sonrası izlemek ve kaydetmek. 
10. Hemşirelik uygulamalarının çalışır durumda olduğunu kontrol etmek. Araç-gereç ve malzemelerin isteminde servis sorumlu hemşiresine görüş bildirmek. 
11. Tüm uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapmak.
12. Hastanın kendi kendine yönetimi ve bakımını desteklemek. Hastayı hemodiyalize hazırlamak, 
13. Hekim istemi doğrultusunda uygun diyalizer ve diyalizatı hazırlamak. Arteriovenöz fistül girişimini yapmak. 
14. Hemodiyaliz öncesi ve sonrası hastayı tartmak, hemodiyaliz süresince yaşam bulgularını kontrol etmek. 
15. Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlanan tedaviyi hemşire gözlem formuna kaydetmek. Etki ve yan etkilerini gözlemlemek, komplikasyonlara karşı önlemler almak. 
16. Hastanın diyaliz sırasında ve sonrasında varolan ilaç uygulamalarını yapmak ve kaydetmek. 
17. İzolasyonu gereken hastalar için gerekli tedbirleri almak. 
18. İlaçları güvenli bir şekilde temin etmek, uygun koşullarda, güvenli ve düzenli bir şekilde korunmasını sağlamak. 
19. Hastanın ölümü halinde hastaya ait ilaç kartlarının, kullanılmamış ilaçların eczaneden iptalini gerçekleştirmek.
20. Hastanın öneri, istek ve şikayetlerini dinlemek, değerlendirmek ve ilgili birimlere yönlendirmek. 
21. Eğitim hemşiresi ve sorumlu hemşiresi ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunmak.
22. Hemşirelik hizmetleri tarafından istenilen kayıt ve istatistikleri toplamak.