Palyatif Merkezi
13 Nisan 2022

     Bu Yönergenin amacı, yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hastalarda ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek, bu kişilere ve aile bireylerine tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarım hafifletmek veya önlemek, yaşam kalitesini geliştirmek için faaliyet göstermek üzere palyatif bakım merkezleri kurmak, bunların işleyişini, fiziki şartlarını, bulundurulması gereken araç, gereç ve personel asgari standardını, personelin görev yetki ve sorumluluklarını ve uygulamanın denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Palyatif Bakım Gerektiren Hastalıklar:

-Kanser,
-Motor nöron hastalıkları,
-Alzheimer hastalığı,
-ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz),
-MS (Multipl Skleroz),
-Musculer Distrofi,
-Parkinson Hastalığı,
-Felç,
-İleri dönem organ yetmezlikleri (kalp, akciğer, böbrek, karaciğer),
-KOAH
-Kronik Kalp Yetmezliği
-MDS